Assegurances de vida, amb el banc o asseguradora?

undefined

A l'hora de contractar una assegurança de vida hem de tenir en compte molts punts que poden influir en el resultat final. Un dels dubtes més freqüents és si contractar l'assegurança amb el nostre banc o amb una asseguradora. Moltes vegades a la signatura d'una hipoteca ens recomanen contractar una assegurança de vida per a poder cobrir l'import del deute assumit, però hi ha altres aspectes que hem de tenir en compte.

Per exemple tenir clar quines són les cobertures, les exclusions i el capital que hauríem d'assegurar.

És recomanable una assegurança de vida que no sols cobreixi l'import del deute, sinó que a més ofereixi una protecció addicional a la nostra família.

Un altre aspecte a tenir en compte és que les assegurances de vida contractades amb el banc poden tenir un major cost que aquells oferts per les asseguradores, de mitjana en estudis comparatius de primes d'assegurança de vida s'ha estimat que la prima mitjana de les assegurances de vida comercialitzades pels bancs és entre un 86 i un 93% més car, això és una diferència molt notable. 

A més, hem de tenir en compte que l'assegurança de vida vinculada a la hipoteca no és obligatori. Encara que és recomanable tenir una per a poder cobrir el deute que contraiem a l'hora de signar una hipoteca. No vol dir que has de fer-ho amb el teu banc, pots fer-ho amb una altra asseguradora adaptant-te a les necessitats financeres de la teva família, i assegurant a més el seu futur.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.