Assegurances de vida per emprenedors

undefined

 

Si les assegurances de vida compleixen amb el propòsit general de proporcionar estabilitat econòmica als nostres familiars, en cas de la nostra incapacitat o defunció. Això és encara més necessari en el cas dels emprenedors.

Hi ha tres motius pels quals és especialment important en aquests casos.

En el primer d'ells, els emprenedors (especialment en els seus primers anys d'activitat), és possible que comptin amb deutes amb les quals posar en marxa el negoci.

En cas de defunció podem protegir els nostres familiars perquè puguin comptar amb l'ajuda econòmica en cas d'haver de fer front a aquests deutes.

Addicionalment, si ens trobem amb un cas d'incapacitat, especialment per als autònoms, la prestació que es rebi pot no ser suficient per a poder mantenir el nivell de vida previ. Per això, contar amb una assegurança de vida ens permetria poder fer front als nostres familiars a les despeses habituals com si encara estiguéssim en actiu.
La tercera situació és aquella en la qual a partir dels ingressos rebuts per l'assegurança de vida, puguin proporcionar amb el capital assegurat continuïtat del negoci encara que tu no estiguis.

Si ets emprenedor no dubtis a contactar amb nosaltres perquè t'informem sobre les assegurances de vida més adequades per al teu cas.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.