Cobertura de defensa jurídica en les assegurances de comunitats

undefined

 

En les comunitats de veïns és fàcil que puguin sorgir conflictes ja sigui entre els propis propietaris de l'edifici o amb terceres persones. L'assegurança de defensa jurídica per a comunitats de veïns ens ajuda a comptar amb un suport en el cas de veure'ns embolicats en temes jurídics en la nostra comunitat.

Aquest tipus d'assegurança ens ajuda a cobrir les despeses derivades dels professionals als quals hàgim de recórrer, per exemple advocats o procuradors, així com també les indemnitzacions derivades d'aquests problemes legals.

La pòlissa s'encarregarà de nomenar un expert i assessorar la comunitat, ja sigui en el cas de reclamacions en el seu nom, cap a ella o sol·licitar la indemnització per danys causats.

Aquesta cobertura és opcional dins de les assegurances de comunitats. En el cas de no comptar amb una assegurança de defensa jurídica serà la comunitat de veïns, és a dir l'assegurat, qui es farà càrrec de totes les despeses que derivin d'aquest procés ja sigui administratiu o judicial, incloent el cost d'advocats, procuradors i notaris, així com del pagament de les indemnitzacions derivades. Queden exempts del pagament d'indemnitzacions en aquells casos en els quals es verifiqui que hagut mala fe o hagin estat comesos de manera malintencionada.

Si vols que t'assessorem sobre la cobertura de defensa jurídica en les assegurances de comunitats de propietaris, no dubtis a contactar amb qualsevol de la nostra oficines o a través dels canals virtuals de Grup Santasusana.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.