Cojebro col·labora amb l'ONG YAKAAR AFRICA

 

undefined

Gràcies Isidre per respondre aquesta entrevista, podries indicar-nos quin és el teu càrrec a Cojebro?

Director-Gerent de Cojebro i Director de Formació del Campus Cojebro.

 

Recentment Cojebro ha aportat 3000€ a YAKAAR AFRICA. Ens podries explicar més sobre aquest projecte i per què heu decidit col·laborar amb ell?

YAKAAR AFRICA és una ONG amb característiques pròpies que són diferenciadores on podem destacar:

 1. No hi ha estructura administrativa, el que significa que el 100% de les aportacions van destinades a projectes
 1. Són els habitants del Senegal qui gestionen els recursos i els projectes, per tal que siguin sostenibles en el temps, i la gestió de l'ONG es d'aprovació, control i seguiment dels projectes.

Dins dels diferents projectes, bàsicament  disposem de 3 àrees de treball:

 • Àrea Sanitària
 • Àrea Recursos
 • Àrea Ensenyament

ÀREA SANITÀRIA

 Bàsicament podem distinguir les següents tasques:

 •  Missions Mèdiques, on Doctors , Infermeres i personal sanitari es desplacen assumint els seus viatges i  gratuïtament visiten i operen persones necessitades. Es solen fer 2 missions mèdiques a l'any.
 • Acollida i acompanyament de nois i noies joves perquè siguin operats al nostre país per tal de recuperar funcionalitats bàsiques. Representa un grau de solidaritat molt alt conviure amb persones que no tenen els mínims que la nostra societat considera imprescindibles: aigua corrent, llum, menjar, escola, salut, etc...
 • Construcció de Dispensaris Mèdics i Maternitats on es pugui administrar els medicaments i l’atenció mèdica de la zona. Existeixen molt poques carreteres, i la majoria de camins estan en molt mal estat, aspecte que dificulta enormement els trasllats dels malalts per rebre atenció.  

 

 ÀREA RECURSOS

 Bàsicament tenim els següents projectes en marxa:

 • Hortes Comunals als poblats (més de 80 horts), que així ho acordin i acceptin les condicions.
 • Granges de Bestiar autòcton, que superi bé les condicions climàtiques.
 • Incrementar l’aportació de proteïnes amb llavors resistents a les plagues.

 

 ÀREA ENSENYAMENT 

Bàsicament podem distingir les següents tasques principals:

 • Construcció d’Escoles vora les poblacions rurals.
 • Dotació de material per les activitats escolars.
 • Tutorització de Joves Agricultors en Escoles d’ Enginyeria Agrària perquè tornin als seus poblats per ajudar en l ‘agricultura i ramaderia.

 

A quins projectes es destinarà aquesta dotació econòmica?

Nosaltres a través de YAKAAR AFRICA hem subvencionat la creació d’una escola en Cagnaout- Senegal que alberga 55 nens i nenes que ara mateix prenien classes a l'aire lliure, amb els condicionants que aixó suposa.

undefined

 

Si qualsevol de les persones que ens està llegint vol col·laborar també amb aquest projecte com poden fer-ho?

Efectivament, YAKAAR AFRICA és una ONG on tothom pot participar des de només 10 euros/mes, i formes part com a Soci, amb la possibilitat d’assistir als actes de YAKAAR AFRICA, inclús d’acompanyar als voluntaris a les diferents missions i projectes al Senegal.  Podeu col·laborar amb Yakaar Africa contactant amb ells a través del mail yakaarafrica@gmail.com  

 

 

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.