Com poden ajudar-nos els codis QR en cas d'accident?

undefined

Les últimes tecnologies no només ens ajuden a estar més connectats o tenir noves vies de diversió, també poden estar al servei de la seguretat de les persones.

A pesar que el nombre de víctimes d'accidents en les carreteres s'ha reduït els darrers anys i els esforços de la societat per reduir la sinistralitat, seguim amb unes xifres altes. Addicionalment, i encara que reduir el nombre d'accidents segueixi sent un objectiu primordial, també és necessari adoptar les mesures necessàries perquè en cas de succeir puguin reduir-se els danys en les víctimes. I aquí és on entra en joc la tecnologia.

Els codis QR poden facilitar aquesta tasca a través de la possibilitat d'accés a la fulla de rescat, la informació mèdica del conductor i dels passatgers.

Els codis QR són codis similars als codis de barra que escanejats amb qualsevol de les aplicacions mòbils que existeixen per a aquesta fi, ens permeten accedir per exemple a enllaços web on consultar informació. La fulla de rescat és la informació relativa a cada model de vehicle que ens explica la forma d'extreure a les víctimes de l'accident amb la major seguretat possible.

Aquesta informació és aportada per les pròpies marques de vehicles i ens ajuden a reduir el temps que els equips mèdics i d'emergències dediquen a extreure als accidentats reduint a més els danys als mateixos. Aquest temps de resposta està vinculat amb el que denominem “hora d'or” i és l'interval de temps entre el propi sinistre i l'actuació dels equips d'emergències. Es decideix que en aquest temps poden reduir-se el 75% de les morts per accidents.

Aquests codis QR, a més de donar-nos la fulla de rescat del vehicle, poden ajudar als serveis mèdics a conèixer l'historial mèdic del conductor de manera que puguin atendre-li d'acord a les seves malalties prèvies, al·lèrgies, lesions, grup sanguini, etc.

Amb aquesta i altres novetats que posen al nostre servei les noves tecnologies podrem reduir els danys en les víctimes d'accidents de trànsit.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.