Estic obligat a presentar la Declaració de la Renda?

undefined

El passat dia 4 d'abril va començar l'inici del termini anual per a la presentació de la campanya de la renda que finalitzarà aquest any el 2 de juliol.

La cita anual amb l'Agència Tributària no deixa a ningú indiferent, per això, són molts els que arribades aquestes dates es preguntes si han de realizar o no la declaració de la Renda. A continuació, us detallem els principals suposats en els quals no s'està obligat a presentar l'Impost de la Renda de les Persones Físiques:

  • En aquells casos en els quals es percebi un sou anual inferior a 22.000€ d'un únic pagador.
  • En el cas de tenir més d'un pagador, si el salari és superior a 12.000€ sempre que del segon o posterior pagadors no s'hagi percebut més de 1500€. En cas de ser inferior a 12.000€ s'inclouria els casos en què s'ha percebut més d'aquesta quantitat.
  • Els qui percebin pensions compensatòries per un import inferior a 12.000€
  •  Contribuents amb rendiments del treball amb retenció fixa inferiors a 12.000€
  • En el cas de rendiments del cabdal mobiliari o guanys patrimonials per import fins a 1600€ anuals (amb algunes excepcions)
  • En rendes immobiliàries, rendiments de Lletres del Tresor i subvencions per a habitatges VPO amb un import fins a 1000€.

Addicionalment, hem de presentar la declaració de la renda si percebem més d'1.000 euros a l'any que procedeixin de rendiments del treball, rendiments del capital, rendiments d'activitats econòmiques o guanys patrimonials i en el cas de pèrdues patrimonials que siguin superiors a 500€.

També hem de considerar que, encara que no estiguem obligats a la presentació, és important considerar si tenim dret a una devolució, per la qual cosa presentar l'Impost de la Renda de les persones físiques pot resultar-nos molt més favorable del que consideràvem inicialment.

 

Font: ARAG

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.