Jubilació i estabilitat econòmica, és possible?

undefined

Veiem la jubilació com un moment de tranquil·litat després d'anys de treball. Un període de temps per compartir amb els nostres i dedicar-nos a allò més ens agradi, amb la seguretat d'haver treballat per poder gaudir-ho.


No obstant això, aquesta escena pot veure's modificada. Les arques de la Tresoreria de la Seguretat Social no estan al seu millor moment i la situació no sembla que millorà pròximament, per la qual cosa l'estabilitat de les futures pensions podria veure's afectada.
L'envelliment de la població, l'augment de l'esperança de vida i la caiguda de la natalitat són alguna de les claus per les quals el govern ha hagut de treure diners del Fons de reserva en els últims anys. Si la mitjana d'edat de la població augmenta, hi haurà més persones que hagin de cobrar la seva pensió però menys persones en edat activa que estiguin treballant i puguin ajudar a augmentar la recaptació i sanejar els comptes. La taxa d'atur tampoc ha ajudat a millorar aquesta situació en veure's reduït el nombre de persones en actiu cotitzant.

Per tant, què podem fer individualment per prevenir aquesta problemàtica?
Una bona planificació de l'estalvi durant els nostres anys de vida laboral activa ens ajudarà a arribar a la jubilació amb la tranquil·litat i estabilitat econòmica que necessitem per poder gaudir d'aquests anys.


Els plans de pensions es converteixen en una bona opció per poder controlar i gestionar l'estalvi de manera còmoda i senzilla, ajudant a complementar la nostra futura pensió amb la fórmula que millor s'adapti a les nostres necessitats.
Amb opcions basades en renda fixa o variable, podem trobar un pla de pensions que millor s'adapti a la rendibilitat desitjada i al nostre perfil.
A més, si realitzem aportacions regulars al nostre pla de pensions, no només ens estarem assegurant arribar al moment de la jubilació amb major tranquil·litat sinó que també podrem aprofitar-nos de beneficis fiscals durant tot el procés.

Si desitges ampliar la informació, resoldre algun dubte o consultar les opcions de plans de pensions disponibles actualment, estarem encantats d'atendre't.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.