Què és el ciber risc i com pot afectar a l'empresa?

undefined

 

És obvi que les noves tecnologies han reportat nombrosos beneficis per a les empreses, però menys coneguts són els riscos que comporten per a elles i sobretot, la seva gravetat.

Són els nous riscos de l'era digital, més coneguts com a ciber risc.

Dintre d’aquests podem trobar robatoris de dades que poden comprometre la seguretat del nostre negoci i la identitat dels nostres clients, modificacions del nostre contingut web que pot danyar a la reputació de la nostra empresa i també als nostres clients i visitants web, robatoris d'identitat, etc.

Les dades mundials del cost per a les empreses del ciber crim són alarmants. Centenars de milions d'euros en pèrdues afecten cada any a empreses de tot el món, independentment de la seva grandària.

És freqüent pensar que només les empreses més conegudes i amb més volum de treballadors i facturació són les afectades per aquests atacs, però qualsevol empresa amb certa presència a la xarxa o amb sistemes d'emmagatzematge de dades susceptibles (una categoria on podríem emmarcar pràcticament a qualsevol empresa) pot viure aquests atacs.

La majoria de pòlisses tradicionals no cobreixen aquests supòsits, fet pel qual haurem de plantejar-nos la necessitat de cobrir altres aspectes com aquests.

Cobertures per danys a tercers en el cas de l'incompliment de la llei de protecció de dades o per responsabilitat civil professional.

Les cobertures per danys propis derivats d'aquesta situació que poden incloure des de la reparació de les dades que han patit aquest risc, possibles multes o sancions o per exemple, pèrdues derivades de la interrupció dels serveis o negoci.

Sabem que és un tema complex i cada cas tindrà unes necessitats concretes, per això no dubtis a consultar-nos i t'assessorarem en la millor forma de protegir el teu negoci enfront del ciber risc.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.