Què inclouen les assegurances de responsabilitat civil per a empreses o professionals?

 

undefined 

L'assegurança de responsabilitat civil per a empreses o professionals compta amb diferents cobertures que poden ajudar-nos en el transcurs de la nostra activitat professional.

La responsabilitat civil general o d'explotació cobreix en cas d'un mal material o personal a tercers durant la nostra activitat. Aquesta és la més habitual però podem comptar amb altres cobertures que ens protegeixin en cas de danys personals o materials produïts en diferents situacions.

La cobertura patronal s'encarrega de les reclamacions en el cas d'un accident laboral dels empleats o del pagament d'indemnitzacions als familiars en cas de defunció.

La responsabilitat subsidiària s'encarrega dels anys provocats per les empreses subcontractades.

La responsabilitat civil creuada cobreix danys personals als empleats d'una empresa subcontractada.

La cobertura de producte i per treballs garanteix indemnitzacions en el cas de danys provocats després de la finalització del treball o el producte.

La locativa cobreix danys produïts en els locals ja siguin llogats, concerts, esdeveniments.

La immobiliària protegeix tercers per danys causats per aquests immobles.

I la contaminació accidental cobreix els danys mediambientals produïts de manera accidental durant el desenvolupament de la nostra activitat.

 

Si vols que t'aconsellem sobre les cobertures de les assegurances de responsabilitat civil no dubtis a contactar amb nosaltres en qualsevol de les nostres oficines a través dels canals virtuals.

Autor

santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.