Què són les assegurances col·lectives?

 undefined

Les assegurances col·lectives són assegurances amb les quals es pot cobrir sota una mateixa pòlissa a diverses persones.

Aquesta modalitat d'assegurances és especialment utilitzada per les empreses, que subscriuen aquestes pòlisses per als seus treballadors de manera que els aportin un benefici social.

Aquestes assegurances formen part, en molts casos, dels convenis signats per les empreses amb els seus treballadors, de manera que els aportin un valor addicional i un suport a la seguretat i protecció del seu futur i el de les seves famílies.

Aquest tipus de pòlisses permet oferir als treballadors un estalvi addicional per a la seva jubilació o també protegir a les seves famílies davant possibles riscos que afectin el seu benestar com per exemple, defunció o invalidesa de l'assegurat.

Entre altres coses, les assegurances col·lectives aporten beneficis com aquests:

  • Poden incloure cobertures d'orfandat i viduïtat per als familiars de l'assegurat.
  • També poden oferir-se cobertures de jubilació, defunció i invalidesa.
  • Els assegurats poden realitzar aportacions addicionals.
  • Les prestacions poden cobrar-se com una renda o com a capital.
  • Si ho comparem amb el cost d'una pòlissa individual, les primes són més baixes.
  • Poden oferir avantatges impositius a l'empresa i a l'assegurat.
  • Són més flexibles i adaptables a cada col·lectiu
  • No és necessari reconeixement mèdic previ. 

Si tens algun dubte o vols conèixer més detalladament quines assegurances col·lectives estan a la disposició de la teva empresa, pots contactar amb nosaltres a través de qualsevol de les nostres oficines, l'Oficina Virtual o SantasusanApp.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.