Quines assegurances desgraven a la Declaració de la Renda?

undefined

Ja ens trobem en mig de la campanya de la Declaració de la Renda i amb ella apareixen molts dubtes de què podem desgravar i què no.

Entre aquests dubtes es troben les assegurances, per la qual cosa repassarem a continuació els casos concrets en els quals podrem desgravar a la nostra declaració les primes corresponents.

El cas en el qual ens centrarem més és el de les assegurances de vida vinculades a una hipoteca, ja que, en determinats casos, és possible afegir les primes a les quotes de la hipoteca per calcular la deducció. Per a això, haurà de tractar-se d'una assegurança de subscripció obligatòria amb la hipoteca i que l'habitatge fos adquirit abans de l'1 de gener del 2013. Els percentatges de desgravament poden arribar fins a un 15% sobre una base màxima de 9.040€ destinats a la compra de l'habitatge habitual.

Per això, en els casos en què la contractació de les assegurances de vida i llar estiguessin vinculades a la signatura de la hipoteca i fossin obligatories, podem afegir les primes de tots dos tipus d'assegurances a les quotes pagades d'hipoteca per fer el càlcul de la desgravació. Això sí, sempre sense perdre de vista el límit prefixat de 9.040 euros. 

Encara que a priori pogués no semblar un augment significatiu, no hem d'oblidar que tot suma, per la qual cosa en cas que et trobis en aquesta situació, no oblidis afegir-ho també a la Declaració de Renda. Per a això, només necessitaràs un certificat de la teva asseguradora per presentar a l'Agència Tributària.

Revisa les teves assegurances i inclou-les a la Declaració de la Renda en cas que correspongui. Recorda que tens fins al 26 de juny per presentar declaracions amb domiciliació bancària i fins al 30 de juny per presentar la declaració de la renda (fins a les 24:00).

Si tens alguna consulta, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a través del mail diversos@santasusana.com o trucant a les nostres oficines de Manresa (93 872 12 66) o Barcelona (93 363 48 60).

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.