Quines assegurances han de tenir serveis com Uber o Cabify?

undefined

L'arribada de nous actors com Uber o Cabify al sector del transport, ha suposat no només una innovació sinó també un motiu de conflicte amb els sectors més tradicionals com és el cas del gremi de taxistes.

Més enllà de les problemàtiques causades per la possible competència deslleial d'aquests serveis, no podem oblidar que com la resta d'opcions al nostre abast en matèria de transport, han de comptar amb uns requisits que proporcionin seguretat als seus usuaris.

Quines assegurances han de tenir serveis com Uber o Cabify?

Tots aquests serveis operen sota llicències VTC regulades per la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, que els obliga a comptar amb una assegurança de responsabilitat civil a tercers. Aquesta assegurança no és la mateixa d’un vehicle particular ja que, les possibilitats de patir un accident s’incrementen, per la qual cosa deuria recalcularse la prima per adaptar-se al tipus d'ús del vehicle.

Aquesta dada és important ja que, si un conductor d'aquests serveis circula amb la seva assegurança com a particular sense notificar-ho a l’asseguradora i pateix un accident, la companyia podria no cobrir els danys provocats.

Un altre tipus de servei en matèria de transport de recent aparició, són les plataformes enfocades al car sharing o en altres paraules, compartir el teu cotxe amb altres persones que volen fer el mateix trajecte a canvi de compartir despeses.

Un exemple d'això, BlaBlaCar, ha sabut anticipar-se a aquestes necessitats de seguretat dels seus usuaris i té des del 2015 amb una assegurança a tercers que inclou a tots aquells que utilitzin la seva plataforma.

Serveis com Uber, Cabify o BlaBlaCar no només han suposat un canvi en el sector del transport, sinó que impliquen la necessitat de noves regulacions i assegurances adaptades a aquest nou panorama.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.