Quins avantatges té fer les teves aportacions al Pla de Pensions abans de finalitzar l'any?

undefined

Ens trobem propers a la finalització de l’any i és el moment per aprofitar els avantatges de la desgravació fiscal de les aportacions dels Plans de Pensions. Amb aquestes aportacions podem reduir la nostra Base imposable del IRPF, sempre que les fem abans d’acabar l’any fiscal.

Els límits d’aquestes aportacions es mantenen en:

Límit de reducció, límit màxim conjunt s’aplicarà la menor de les quantitats següents:

- El 30% de la suma dels Rendiments nets del treball i Activitats econòmiques o 8.000 €.

- Aportacions a favor del cònjuge, fins a 2.500 € (Sense tenir Rendiments del treball i Activitats econòmiques o inferiors a 8.000 €.)

Independentment, si triem l’opció dels plans de pensions com si ho fem amb un Pla de Jubilació (tenint en compte que aquest no desgraven), creiem que sempre és un bon moment per reflexionar i plantejar-nos que, quan arribi el moment de la nostra jubilació ens trobarem amb una important diferencia entre l’última mensualitat cobrada en actiu i la primera com jubilat.  Inclús en el cas que, complint tots els requeriments de la Seguretat Social, ens donin dret a cobrar el 100% de la prestació, el resultat sempre serà inferior al nostre últim sou. Això és degut al fet que hem de calcular la mitjana dels últims 15/20 anys  (depenent del moment de la nostra jubilació) de la nostra vida laboral, reduint-se en molts casos el total al realitzar aquesta mitjana. A més a més, aquestes condicions encara seran pitjors amb l’aplicació del factor de sostenibilitat que s’aplicarà a partir del 2019.

Per tot això, creiem que és indispensable disposar d’un estalvi que ens ajudi a completar la diferència que ens suposi aquesta reducció a les pensions futures per part de la Seguretat Social, sigui amb un Pla de Pensions o bé un Pla d’estalvi/jubilació. Per això, és convenient començar a estalviar com més aviat millor. Així tindrem la possibilitat de fer-ho amb imports més petits i assequibles.

Si esteu interessats a rebre informació al respecte i tenir un projecte personalitzat segons les vostres necessitats, només heu de contactar amb nosaltres. Trobarem la millor forma d’aconseguir una bona jubilació segons el teu cas. 

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.