Quins avantatges té la tecnologia per a l’aprenentatge d’idiomes des de la infància?

undefined

Les noves tecnologies ofereixen un ampli ventall de possibilitats que, aplicades a l'educació, ens permeten oferir avantatges en l'aprenentatge d'idiomes que fins ara no eren possibles. A més, els més petits de la casa han viscut envoltats d'aquestes noves tecnologies des d'una primerenca infància, acostumant-se a l'ús de tablets, mòbils i ordinadors gairebé d'una forma intuïtiva.

Per això, les plataformes d'aprenentatges d'idiomes basats en noves tecnologies, es converteixen en un nou món de possibilitats per al seu aprenentatge gràcies a la facilitat d’ús que els nens tenen.

Respecte als sistemes d'aprenentatge tradicional, l'aprenentatge d'idiomes basat en noves tecnologies té una sèrie d'avantatges:

1. Els entorns són més atractius: L'ús d'imatges, vídeos, elements interactius i altres recursos, ajuden a captar l'atenció del nen, que s'implica més amb el procés d'aprenentatge. L'aprenentatge acaba convertint-se gairebé en un joc, de manera que amb un menor esforç és possible aconseguir una major retenció.

2. Més interacció: Els elements que comentàvem anteriorment com a imatges, vídeos o jocs d'aprenentatge fan que el nen hagi de realitzar accions en el seu procés, convertint-ho en una forma més activa d'aprenentatge.

3. Possibilitat d'incloure elements multimèdia: En altres circumstàncies seria molt més complex poder tenir a l’abast elements com a imatges, vídeos o àudios que ajudin al nen a tenir una idea més clara de la fonètica o la pronunciació. En el cas de les eines d'aprenentatge multimèdia, tots aquests recursos estan al seu abast de manera còmoda i senzilla.

4. Sistemes personalitzats: Les aplicacions d'aprenentatge d'idiomes permeten generar un procés d'aprenentatge més personalitzat i adaptat al ritme del nen. D'aquesta manera, pot modular-se el procés d'aprenentatge i reforçar aquelles àrees a les quals necessiti més ajuda.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.