Què és el nou barem d'autos?

El passat dia 1 de gener de 2016 va entrar en vigor l’aplicació del nou barem de danys i perjudicis causats en els accidents de circulació. L’objectiu de la Llei és adequar les normes a la realitat social actual i fomentar la resolució ràpida dels conflictes.…

Llegeix aquest article