Montserrat Ruiz

La meva vida laboral ha estat dedicada especialment al món de les Assegurances en el qual porto 27 anys. Vaig treballardurant 20 anys en una companyia asseguradora i actualment porto 7 anys a Corredoria Santasusana.

He desenvolupat la meva activitat professional en tots els departaments dins el món assegurador:Departaments Comercials iContractació però especialment en el Departament de Sinistres amb l’assessorament i tramitació de Sinistres.