Transformació digital

Estem acostumats a llegir notícies al voltant de la intel·ligència artificial, robotització, big data, ... termes que s’han fet gairebé quotidians. De fet, són aspectes estretament vinculats al que molts anomenen la quarta revolució industrial.

El sector de les assegurances està centrat en l'anàlisi i gestió de dades i per això ja se'n veuen resultats d'aquesta transformació digital. La intel·ligència artificial aplicada al reconeixement facial permet pronosticar diagnòstics de salut i expectatives de vida, per posar un exemple.

undefined

Un aspecte problemàtic en les assegurances de salut i vida és l'anàlisi genètic. La potència de càlcul actual permetria fer un anàlisi de les dades genètiques de cada persona, donant a les companyies asseguradores arguments per ajustar la prima de l'assegurança. En la majoria de paisos, l'anàlisi d'aquestes dades és prohibit. Però és possible que aquesta situació canviï d'aquí a uns anys.

Per altra banda, apareixen nous problemes. Les dades d'un cotxe connectat, a qui pertanyen? Al fabricant del vehicle? Al propietari? Al fabricant del software que equipi al vehicle? Quantes dades de la nostra conducció coneixerà la companyia asseguradora? I quan l'ús del vehicle autònom sigui habitual, qui serà responsable d'un possible accident? El fabricant del software que ha hagut de programar qualsevol decissió que hagi de pendre el vehicle? El fabricant del vehicle? El propietari? Quina decisió haurà de prendre el vehicle autònom? Queda clar que l'ús massiu de dades i algorismes han d'estar guiats per una actitud ètica. Altres aspectes personals com el de la privacitat de les persones, s'hauran de revisar. Potser ja han nascut les persones que no coneixeran la privacitat...

I això només ha fet que començar. A mesura que tots els dispositius que habitualment fem servir estiguin connectats a Internet de les coses, el control dels hàbits, anomalies, usos, prevenció i detecció d'errors serà gairebé total. Fins i tot hi ha qui prediu que l'incident es podrà preveure i detectar abans que es manifesti. Per altra banda, noves situacions estan creant noves necessitats. Per això l'assegurança de ciber risc tindrà un paper important a l'hora d'assegurar els actius digitals de qualsevol empresa.

En definitiva: una revolució que tenim aquí. Els experts afirmen que les feines més repetitives i mancades de creativitat quedaran en mans de robots o ordinadors; per altra banda la transformació digital serà la llavor de noves feines. 

Si voleu una explicació entenedora del què significa la transformació digital, mireu amb atenció aquest video:

 

(Font: Microsoft)

 

Fonts consultades: expansion.com, forbes.com, clubdeinnovacion.com, future.inese.es

 

Autor

Josep Maria Vallès

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.