Assegurança Ciber Seguretat

Qualsevol empresa que utilitzi i emmagatzemi dades es pot ser atacada per un risc  cibernètic,
Alguns dels sectors més vulnerables són :

     Hotels
     Serveis immobiliaris
     Hospitals, centres i gabinets mèdics
     Empreses de telecomunicació
     Publicitat 
     Educació 
     ... 

El mercat asegurador actual ha creat solucions asseguradores per protegir-les, algunes de les cobertures:

     Responsabilitat civil per incompliment del deure de custòdia de dades o transmissió, causat per
     virus, trojans, o malware en general. 
     Protecció davant  per  difamació en mitjans corporatius.
     Protecció davant inspeccions i procediments administratius.
     Assistència tècnica enfront d'intrusions als sistemes informàtics com virus, troians, malware, segrest
     informàtic. 
     Despeses de reparació i recuperació de dades esborrades i equips danyats.

Vol saber-ne més? diversos@santasusana.com