Assegurança Mediambiental

La responsabilitat mediambiental representa un risc creixent i d'alt cost per les empreses. La regulació ambiental, Llei promulgada 26/2007 de Responsabilitat mediambiental , ha fet que les empreses siguin cada vegada més responsables dels danys mediambientals.

Algunes de les activitats susceptibles de partir un sinistre mediambiental són entre altres:

     Fabricants d'indústria pesant, químiques, empreses de menjar i begudes
     Elèctriques i serveis
     Gestors de residus
     Magatzems a l’engròs
     Transport per carretera i companyies de logística


És una assegurança que s’ajusta a les necessitats que cada activitat pugui necessitar i les seves diferents modalitats compleixen les exigències de la legislació, algunes garanties són:

     Cobertura als danys ambientals indemnitzables o per riscos imminents de causar-los
     Danys a espècies i hàbitats protegits, sòls, aigües superficials o subterrànies, ribera del mar i a
     les ries.
     Despeses de reparació dels danys mediambientals
     Despeses de restauració i neteja
     Descontaminació del sòl
     Responsabilitat civil per danys i perjudicis com corporals, materials i consecutius

  

Vol saber-ne  més? diversos@santasusana.com