Metodologia

La feina d'un corredor d'assegurances consisteix a identificar, analitzar i avaluar el risc que convé assegurar. Després de la nostra anàlisi objectiva entre diferents asseguradores, ens encarreguem de la contractació de la pòlissa. Mentre el contracte és vigent, revisem capitals, primes, noves garanties, i controlem l'aparició de nous possibles riscos. En cas de sinistre, el tramitem a l'asseguradora fins a la seva resolució.

Gestió de la Qualitat: certificació ISO 9001-2015

A Grup Santasusana treballem sota uns criteris de qualitat que són avaluats anualment per una entitat certificadora (Applus). Tots els departaments són auditats per complir amb el rigor i la qualitat a la qual ens vam comprometre, des que l'any 2000 vam obtenir la certificació ISO 9001, amb la referència EC-0442/01.

Realitzem anualment enquestes de qualitat entre els nostres clients, consultats aleatòriament, el resultat ens serveix de baròmetre per avaluar el grau de satisfacció dels nostres serveis, obtenint els últims anys la seguent puntuació en una escala de l'1 al 10, on el 10 és la màxima puntació.

Certificació 9001:2015

 Més informació sobre la política de qualitat.

Propers al client

Procurem comunicar el màxim de les nostres accions; volem ser transparents i fer partícep al client de la nostra feina. El butlletí electrònic, correus electrònics informatius, l'àrea privada, l'App... són eines que hem desenvolupat per tal que el client estigui al corrent de les gestions que fem per les seves assegurances.

La nostra gestió de sinistres es caracteritza per la comunicació constant als nostres clients de totes les gestions que realitzem per resoldre'l.

Fem confiança a les millors asseguradores

Tenim deure i l'obligació de buscar sempre la millor opció pels nostres clients. Això ens permet tenir relacions amb la pràctica totalitat de companyies asseguradores del mercat, fet que ens permet fer un anàlisi adequat a l'hora d'assegurar un determinat risc.

El nostre futur

Mirem al passat  per no oblidar els valors, ni la tradició, ni el respecte al treball, ni els nostres avantpassats que ja fa 90 anys van treballar per que avui un equip de professionals i la quarta generació Santasusana sentim l'orgull i respecte de formar part d'una gran marca.

Apostem per la innovació, les noves tecnologies, la nostra presència a les xarxes socials i sempre pensant en el nostre valor més preciat: el nostre client.