Assegurança de protecció jurídica empreses , autonoms i professionals

Un paquet essencial de cobertures per què el seu negoci estigui protegit en tot moment.
Pòlissa modular que s'adapta al perfil i les necessitats de cada empresa, negoci i professional.

Assistència jurídica telefònica
Reclamació de contractes
Qüestions administratives
Reclamació en contractes d'assegurances
Reclamació de danys i perjudicis
Reclamació en contractes de serveis
Reclamació en contractes de subministraments
Defensa fiscal
Defensa penal
Vehicles a motor
Despeses de peritatge
Proteccions per l'autònom


Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com