Assegurança d'Accidents de Conveni

Destinada a assegurar als treballadors de l'empresa per accidents, segons s'estableixi al Conveni Col·lectiu al qual estigui adherit la seva empresa.

Ofereix resposta al requisit legal, garantint a cada moment les cobertures recollides al Conveni Col·lectiu.

No és necessari comunicar ni altes ni baixes dels treballadors. Al finalitzar el venciment de la pòlissa li demanem el nombre de treballadors per mes per regularitzar-la.

Qualsevol canvi al Conveni també serà immediatament  actualitzat a la pòlissa sense necessitat que ens avisi.

Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com