Cotització de l'assegurança de la seva llar

Amb només dues dades, li donem la possibilitat de tarificar la seva vivenda. Abans, l'ajudem a identificar els conceptes que ha de valorar. A més, en cas que la comunitat tingui contractada assegurança, li proposem dues opcions per un capital complementari de continent.

ContingutMobles, inclosos els fixos de cuina i banys, aixovar, roba, electrodomèstics, peces artístiques, joies, col·leccions i, en general, tot objecte d’ús personal i provisions que estiguin dins de l’habitatge assegurat.

Continent: L’edifici o pis destinat a habitatge inclosos els fonaments, i totes les instal·lacions que en formin part, com les d’aigua, gas, electricitat, energia solar, antenes parabòliques i telefonia fins a la seva connexió amb les xarxes de servei general, calefacció, ascensors i, en general, tots els elements fixats a l’edifici que no se’n puguin separar sense trencament o deterioració. Mobles com els armaris de paret i la pisa sanitària, trasters i altres dependències annexes i instal·lacions fixes de l’edifici com les destinades a detecció i prevenció d’incendis o robatori, tanques, closes, murs (inclosos els de contenció de terres de la finca), arbres, piscina, garatge, etc.