Assegurança Responsabilitat civil Administradors i directius

Consellers Delegats, membres del consell d’Administració o Directiu, o qualsevol alt càrrec assumeix la responsabilitat de les seves accions i decisions a través dels seus actius personals.

Amb independència de les dimensions de l’empresa i de la seva activitat, els seus alts càrrecs estan exposats a reclamacions per les seves decisions que repercuteixen sobre els actius i resultats empresarials.

Les demandes poden provenir no sols de tercers com proveïdors, clients, síndics d’insolvència, competidors, seguretat social, autoritats fiscals, etc., també de la parts que pertanyen a la pròpia empresa, el propi titular de l’assegurança, filials, empleats, etc.

Un model de pòlissa podria tenir les següents cobertures  :

   Reclamació per actuacions negligents
   Reemborsament a la societat
   Defensa Jurídica
   Despeses de Defensa en reclamacions per contaminació
   Fiances
   Sancions administratives (que siguin assegurables)
   Despeses de restitució d’imatge
   Despeses d’aval concursal: amb motiu de la constitució i manteniment d’un aval d’entitat de crèdit
   en substitució d’un embargament ordenat contra l’assegurat
   Despeses de Defensa i acció de responsabilitat per una reclamació derivada d’un dany
   mediambiental
   Disputes laborals per actes incorrectes, acomiadaments nuls, discriminació laboral, mobbing...

Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com