Assegurança de Protecció Jurídica

Pensada per defensar els seus drets i protegir-lo davant de reclamacions.

Pòlissa modular on vosté decideix quines garanties necessita, algunes d'elles són:

Assesorament jurídic telefònic
Reclamació de danys 

    - corporals
    - béns mobles, inclosos animals de companyia i vehicles terrestres sense motor
    - perjudicis patrimonials derivats dels danys corporals o materials abans indicats

Defensa responsabilitat civil
Defensa Penal
Drets relatius de l'habitatge
Defensa del consumidor
Dret laboral
Dret fiscal
Reclamació altres companyies d'assegurances
Defensa en infraccions administratives
Prestació per separació o divorci
Peritatge de danys
Elaboració de contractes

Vol saber més ? diversos@santasusana.com