Assegurança de Responsabilitat civil privada

Cobreix els danys personals i materials i el perjudici consecutiu de tercers així com les despeses judicials i extrajudicials ocasionats pels actes privats.

Aquesta assegurança va dirigida a : 


Pares o tutors menors d'edat sota la seva tutela 
Propietari d'animals de companyia
Famílies amb personal domèstic 
Persones que practiquin algun esport com aficionat
Persones que practiquin la pesca o la caça 

Vol saber més ?   diversos@santasusana.com