La tasca principal en el departament de RRHH consisteix en la formació contínua dels treballadors per l’adaptació a la nova situació en el món asegurador que canvia constantment.