Cristina González

Treballo a Corredoria d’Assegurances Santasusana, S.A. oficina de Barcelona, des de l’1 d’abril de 2015. 

La meva tasca la desenvolupo dins el departament de gestió de sinistres Autos i Diversos.