Jessica Sanchez

La meva trajectòria professional al sector assegurador comença l’any 2009 fins l’actualitat. A la corredoria la meva tasca consisteix en gestionar els sinistres perquè la seva resolució sigui el més ràpida i favorable possible i la d’ orientar al client perquè es senti recolzat en tot moment