Rosa Maria Pizarro

M’incorporo al 2016 al departament de vehicles de la corredoria, on tramitem i gestionem les pòlisses dels clients de forma personalitzada per ajustar-les a les seves necessitats.